Print

Nyemissionen fulltecknad

1998-05-20

Active Biotech ABs nyemission med företräde för aktieägarna har fulltecknats.
Nyemissionen har tillfört Active Biotech cirka 248 miljoner kronor, efter avdrag för emissionskostnader. Genom emissionen har antalet B-aktier ökat med 1.891.496.

Efter emissionen uppgår antalet aktier i Active Biotech till 9.457.482 fördelat på 2.315.660 A-aktier och 7.141.822 B-aktier.

Lund den 20 maj 1998
Active Biotech AB (publ)

Bo Håkansson, VD
pdfBack