Print

Active Biotech ökar satsningen på ETEC- och koleravaccin genom förvärv av Vitec

1998-06-29

Active Biotech AB bedriver via dotterbolaget SBL Vaccin AB utveckling och tillverkning av vaccin mot ETEC och kolera.

Koleravaccinet säljs i Sverige under varumärket Dukoral, medan ETEC-vaccinet befinner sig i kliniska prövningar i Fas III och förväntas bli registrerat i EU och USA år 2001. Marknaden för ETEC-vaccinet bedöms som mycket stor. För närvarande finns det inget konkurrerande vaccin mot ETEC i samma utvecklingsfas.

En viktig beståndsdel i ETEC- och koleravaccinerna är CTB (koleratoxin subenhet B). CTB har uppvisat unika egenskaper när det gäller att stimulera lokal immunitet i tarmen och ger därigenom upphov till ett gott immunskydd mot både ETEC- och koleradiarré. Det är CTB som gör att vaccinerna är drickbara.

CTB har utvecklats av professor Jan Holmgren, Göteborg. De grundläggande patenträttigheterna till CTB ägs av Vitec AB, ett av professor Holmgren helägt bolag. Vitec uppbär dessutom royalty på intäkter från försäljning av Dukoral samt royalty på framtida intäkter från försäljning av ETEC-vaccin.

Som ett led i den kraftfulla satsningen på ETEC- och koleravaccin har Active Biotech idag via SBL Vaccin förvärvat samtliga aktier i Vitec. Köpeskillingen för Vitec består av två delar: 25,6 MSEK kontant på tillträdesdagen.
En tilläggsköpeskilling på 60.000 B-aktier i Active Biotech att utbetalas vid framgångsrik registrering av ETEC-projektet i EU respektive USA, vilket förväntas ske år 2001.

Jan Holmgren är professor vid Institutionen för Medicinsk Mikrobiologi och Immunologi vid Göteborgs universitet och dessutom en av medlemmarna i Active Biotechs vetenskapliga råd. Förvärvet innebär en fortsättning på det framgångsrika samarbetet mellan professor Holmgren och Active Biotech/SBL Vaccin.

Bo Håkansson, VD i Active Biotech, kommenterar:
"Förvärvet av Vitec är en viktig del i vår satsning på ETEC- och koleravaccin.
Genom förvärvet erhåller vi även Vitecs royaltyersättning, vilket innebär att det ekonomiska utfallet från dessa vacciner vid en positiv lansering ökar markant."

Lund den 29 juni 1998
Active Biotech AB

Bo Håkansson, Verkställande direktör
pdfBack