Print

Cancerpreparatet TTS CD3 i Fas I klinisk studie i USA

2003-05-08

I januari 2003 erhölls godkännande från den amerikanska registreringsmyndigheten FDA, gällande IND-ansökan för start av kliniska prövningar.
Cancerspecialister vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia samt Radiumhospitalet i Oslo, kommer att delta i studien. Huvudansvarig läkare för studien är professor Roger B. Cohen, Philadelphia. I likhet med den tidigare Fas I-studien med TTS CD2 är det patienter med icke små-cellig lungcancer som behandlas. En nyligen avslutad uppföljning av Fas I-studien med TTS CD2 (www.activebiotech.com - press&news 23 april 2003.) visade att överlevnaden för flertalet behandlade patienter var längre än vad man kunde förutse med hänsyn till sjukdomens normala förlopp.
"Starten av Fas I klinisk prövning för CD3 är ett viktigt steg i TTS-programmet. Vi kunde redan med CD2 visa lovande resultat vad gäller överlevnad hos patienter med icke små-cellig lungcancer. Med CD3 förväntar vi oss kunna ge högre doser och därmed ytterligare förstärka anti-tumöreffekten", säger professor Tomas Leanderson, forskningschef Active Biotech.
Målet med Fas I-studien är att fastställa maximal tolererbar dos (MTD) som på ett säkert sätt kan ges till människa, samt att definiera eventuella biverkningar.
Totalt planeras cirka 30 patienter att ingå i studien.
Idag behandlas icke små-cellig lungcancer primärt med cellgifter och kirurgi. Det finns ett stort behov av nya behandlingsmetoder, då tillgänglig terapi ej ger tillfredsställande resultat.
Bakgrund:
Icke små-cellig lungcancer (NSCLC) är en av de vanligast förekommande tumörsjukdomarna. Den är också utan jämförelse den cancerform som uppvisar högst dödlighet. NSCLC drabbar närmare en miljon personer i världen varje år. Effektiva behandlingsmetoder saknas.
Lund den 8 maj 2003
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information kring Active Biotech :
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
e-post info@activebiotech.com

pdfBack