Print

Active Biotech - handel med ett enda aktieslag inleds den 19 december

2003-12-18

Enligt bolagsstämmans beslut effektueras förändringen i Värdepapperscentralens (VPCs) system den 23 december, 2003 då samtliga A- och B-aktier omvandlas till ett och samma aktieslag.
Förändringen innebär att:
I dag, den 18 december, är sista dag för handel på Stockholmsbörsen med A- respektive B-aktier.
I morgon, den 19 december, inleds handeln med den nya, enda aktieserien.
VPC verkställer per automatik förändringen av aktieslag den 23 december och distribuerar avier till tidigare A-aktieägare med information om den genomförda förändringen.
Lund den 18 december 2003
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack