Print

Active Biotech Delårsrapport januari-mars 2004

2004-05-13

  • SAIK-MS-projektet avancerar vidare
  • TTS CD3 mot lungcancer utvecklas enligt plan
  • Nytt samarbetsavtal med Avidex Ltd
  • Fas I-studie för SLE-projektet planeras starta under tredje kvartalet
  • Patientstudie för prostatacancer-projektet TASQ startas under hösten 2004
  • Fokusering mot kliniska projekt under genomförande, MBL-förhandlingar slutförda
  • Resultat efter finansnetto -42.5 (-60.4) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1.26 (-4.72 ) SEK/aktie
  • Resultat efter skatt -42.5 (-60.4) MSEK

pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan-marsBack