Print

Active Biotech föreslår nyemission av konvertibler om cirka 150 Mkr

2004-09-15

  • Styrelsen föreslår en nyemission av ca 3,7 miljoner konvertibla skuldebrev om cirka 150 mkr
  • De konvertibla skuldebreven skall emitteras till ett nominellt belopp om 40 kronor och tecknas till samma kurs. Varje skuldebrev ger rätt till konvertering till en aktie.
  • Hela emissionen garanteras av MGA Holding AB
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Hans Kolam, CFO, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Hela pressmeddelandet kan laddas ner från medföljande länk

pdfPressmeddelande (PDF)Back