Print

Kungörelse av emissionsbeslut

2004-10-22

Beslutet i dess helhet hålles tillgängligt hos bolaget på adress Scheelevägen 22, Lund.
Lund den 22 oktober, 2004
Active Biotech AB (publ)
Styrelsen
Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
För ytterligare information om Active Biotech, besök www.activebiotech.com
Active Biotech AB
Box 724
220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack