Print

Active Biotech inleder kliniska studier för projekt 57-57 för SLE

2004-11-02

Studien är en dos-eskaleringsstudie med målet att studera säkerheten för ABR-215757 i ökande dos med parallella grupper av friska frivilliga. Studien omfattar ett mindre antal friska frivilliga på Karolinska sjukhuset i Stockholm och beräknas vara avslutad under första halvåret 2005.
Nästa steg i den kliniska utvecklingen av 57-57 är en fas I klinisk prövning där substansens tolerans i SLE-patienter kommer att studeras.
Lund den 2 november, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/ inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack