Print

FDA har beviljat Fast Track-status för Active Biotechs cancerprojekt TTS

2004-12-01

FDAs program för Fast Track är framtaget för att underlätta utvecklingen av nya läkemedel, avsedda för behandling av allvarliga eller livshotande sjukdomar och som uppvisar en potential att möta ett stort medicinskt behov.
För närvarande pågår en Fas I klinisk studie med läkemedelskandidaten TTS CD3 och Fas II/III-studier planeras att kunna startas under 2005. Denna tidplan är beroende av hur länge den pågående Fas I-studien pågår, dvs när maximal dos uppnås.
Parallellt med de pågående Fas I-studierna avser Active Biotech starta en klinisk studie för att studera TTS CD3s säkerhet i kombination med etablerade cellgifter för behandling av icke-småcellig lungcancer.
Lund den 1 december, 2004
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus i första hand på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. Huvudprojekten innefattar unika substanser med immunmodulerande egenskaper (SAIK-MS), avsedda för behandling av bl.a. multipel skleros, samt ett nytt koncept för behandling av cancer (TTS).

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50

pdfBack