Print

RhuDex för behandling av RA inleder fas I kliniska prövningar

2005-05-09

RhuDex® är en oralt administrerad småmolekyl, primärt avsedd för behandling av RA.
RA är en kronisk inflammatorisk sjukdom som drabbar över en procent av världens befolkning och med ett marknadsvärde på 14 miljarder dollar (2004).
I april 2002 tecknade Active Biotech ett licensavtal med Avidex kring Active Biotechs patenterade CD80-antagonister. Avtalet ger Avidex exklusiv rättighet att vidareutveckla och marknadsföra CD80-antagonisterna. För Active Biotech innebär avtalet att en initial ersättning erhölls 2002 samt att delmålsbetalningar kan erhållas på upp till 5,8 miljoner brittiska pund samt att royalties på framtida försäljning erhålls.
Starten av denna fas I kliniska prövning ger Active Biotech rätt till en mindre delmålsbetalning.
För ytterligare information om Active Biotech och pågående projekt, besök vår hemsida www.activebiotech.com.
Lund den 9 maj, 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack