Print

Previous AGM:s

The 2015 Annual General Meeting was held on June 11, 2015

MInutes from AGM 2015
Active Biotech AB Kallelse Årsstämma 2015
Active Biotech Invitation Annual General Meeting 2015
Valberedningens förslag 2015
Revisorsyttrande ersättning till ledande befattningshavare
Revisorsyttrande bolagsstyrningsrapport
Fullmaktsformulär
Proxy form
Utvärdering rörlig ersättning AGM 2015Extraordinary General Meeting of Shareholders was held on December 1, 2014

Minutes from EGM Dec 1, 2014
Styrelsens redogörelse
Revisorsyttrande över styrelsens redogörelse
Emissionsbeslut
Resolution on rights issue
Fullmaktsformulär
Proxy form


AGM 2014


Minutes from AGM 2014
Active Biotech AB Kallelse Årsstämma 2014
Active Biotech AB Invitation Annual General Meeting 2014
Valberedningens förslag 2014
Fullmaktsformulär
Proxy form
Revisorsyttrande 2014
Revisorsyttrande Bolagsstyrningsrapport 2013
Utvärdering rörlig ersättning AGM 2014

 
AGM 2013

Minutes from AGM 2013
Active Biotech AB Kallelse Årsstämma 2013
Active Biotech AB Invitation Annual General Meeting 2013
Valberedningens förslag 2013
Fullmaktsformulär
Proxy form
Revisorsyttrande 2013
Revisorsyttrande Bolagsstyrningsrapport
Utvärdering rörlig ersättning AGM 2013

AGM 2012

Minutes from AGM 2012
Active Biotech AB Kallelse Årsstämma 2012
Active Biotech AB Invitation Annual General Meeting 2012
Valberedningens förslag 2012
Active Biotech fullmaktsformulär
Active Biotech Proxy form
Utvärdering rörlig ersättning AGM 2012
Revisorsyttrande 2012

 
AGM 2011

Minutes from AGM 2011
Active Biotech AB Kallelse Årsstämma 2011
Active Biotech AB Invitation AGM 2011
Valberedningens_förslag_2011
Utvärdering_rörlig_ersättning_AGM_2011
Revisorsyttrande 2011.pdf
Active_Biotech_Fullmaktsformulär
Active_Biotech_Proxy form


AGM 2010

Minutes from AGM May 6, 2010
Kallelse Årsstämma 2010
Invitation Annual General Meeting 2010
Ersättningsriktlinjer 2010
Valberedningens förslag.pdf
Revisorsyttrande April 12, 2010
Proxy form AGM 2010
Active_Biotech_Fullmaktsformulär.DOC


AGM 2009

Minutes Eng/Swe from AGM_May 7_2009.pdf
Kallelse Årsstämma 2009
Invitation AGM 2009.pdf
Valberedningens förslag_2009.pdf
Emissionsförslag 2009
Active Biotech ersättningsriktlinjer AGM 2009.pdf
REVISORSYTTRANDE.pdf
Proxy form AGM 2009
#5031923-v1-Active Biotech - Fullmaktsformulär (Sv).DOC


AGM 2008

Minutes from AGM 080507 ENG.pdf
Protokoll årsstämma 080507.pdf
Address to the shareholders by Sven Andréasson, President & CEO - May 7, 2008
VD Sven Andréassons anförande till aktieägarna den 7 maj 2008